De gemeenteraad gaat met zomerreces

Gepubliceerd op: 08 juli 2021 11:45

Op donderdagavond 1 juli was de laatste vergadering van het politieke jaar. Na deze week gaat de gemeenteraad tot 30 augustus met zomerreces.

Op 1 juli vond de besluitvorming over de Jaarstukken 2020, Bestuursrapportage 2021 en de Voorjaarsnota 2022 plaatst. Alle 3 de stukken werden met algemene stemmen aangenomen. De fracties kijken terug op een mooie raadsvergadering met een goed debat. De bijdrages vanuit onze 7 raadsfracties uit de eerste termijn zijn terug te lezen én te luisteren op de website van de gemeenteraad.

Reces

En nu dus reces! Dat houdt in dat er de komende periode geen raads- en commissievergaderingen zijn. Betekent het dan ook dat er zo'n twee maanden niks besloten wordt in de gemeente? Nee, het dagelijks bestuur (dat in handen is van het college van Burgemeester en Wethouders) gaat gewoon door en de medewerkers zorgen dat de dienstverlening doorgaat. Politiek zal het wat rustiger zijn. De gemeenteraad vergadert niet, maar mocht er onverhoopt iets ernstigs gebeuren, dan is er altijd de gelegenheid om tijdens het reces de raad bij elkaar te roepen.


De politiek gaat door

Maar ook de politieke partijen werken gewoon door! Zonder raads- en commissievergaderingen op de agenda blijft er bijvoorbeeld meer tijd over om naar de mensen toe te gaan of een start te maken met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Maar daarnaast zullen de meeste raadsleden uiteraard ook genieten van wat welverdiende vrije tijd. En dat is soms hard nodig, want een raadslid is gemiddeld tussen de 16 en de 20 uur per week kwijt met het raadswerk. En met name in de laatste maanden voor het reces zijn er vaak veel (lange!) vergaderingen.

Vergaderschema

Vanaf 30 augustus zijn alle raadsleden en fractieassistenten terug om weer volop aan de bak te gaan. De eerste raadsvergadering is op 9 september. Dit wordt ook wel een 'optionele-' of 'hamerraad' genoemd. Deze raadsvergadering wordt namelijk alleen gehouden wanneer er spoedbesluiten genomen moeten worden die niet kunnen wachten tot eind september. De eerste 'volledige' raadsvergadering is op donderdagavond 30 september. Benieuwd naar het volledige vergaderschema van de gemeenteraad? Deze kunt u vinden op https://raad.oude-ijsselstreek.nl/kalender/2021

Vakantiekaart 2021


De gemeenteraad van Oude IJsselstreek wenst al onze inwoners een hele fijne vakantie toe. We zien u graag na de vakantie (als de corona maatregelen het toelaten!) op de publieke tribune bij één van onze vergaderingen. Heeft u in de tussentijd een dringende vraag voor de raadsleden/fracties of wilt u iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Mail dan naar griffie@oude-ijsselstreek.nl