Wat doet de rekenkamer?

Gepubliceerd op: 28 maart 2024 09:03

De gemeentelijke rekenkamer bestaat sinds 1 januari 2024 uit drie externe leden: Arend Kloosterman (voorzitter), Herman van Rooijen en Sebastiaan Stevens. De rekenkamer wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Emilia Peters. Het is voor elke gemeente verplicht om een rekenkamer te hebben.

Wat doet de rekenkamer?
De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn kaderstellende en controlerende taak door onderzoek te doen. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten heeft. De rekenkamer onderzoekt:
• Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?
• Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed?
• Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?

Voorzitter Arend Kloosterman: "Als rekenkamer willen we rapporten schrijven die 'ertoe doen'. De onderwerpen moeten maatschappelijk van belang zijn, urgent zijn en een meerwaarde hebben voor de toekomst. We vinden het belangrijk om te toetsen of de gewenste maatschappelijke effecten worden bereikt. Een onderzoek van de rekenkamer leidt tot een rapport met aanbevelingen voor hoe het (nog) beter kan. Dat rapport sturen wij naar de gemeenteraad. Wat er met de aanbevelingen gebeurt? Daarover beslist de gemeenteraad.''

Denk mee met de rekenkamer
De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Dit betekent dat de rekenkamer zelf bepaalt welke onderwerpen worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt ingericht. De rekenkamer krijgt onder andere suggesties voor onderzoek vanuit de gemeenteraad. Ook inwoners kunnen suggesties voor onderzoek aandragen. Heeft u een suggestie voor een onderzoek? Stuur dan een mail met uw suggestie naar: rekenkamer@oude-ijsselstreek.nl. De rekenkamer bekijkt of uw suggestie geschikt is voor een rekenkameronderzoek en zal u hierover informeren.

Meer informatie over de rekenkamer is te vinden op:
www.oude-ijsselstreek.nl/rekenkamer

Rekenkamer maart 2024

De leden van de rekenkamer van Oude IJsselstreek: vlnr. Herman van Rooijen, Emilia Peters, Sebastiaan Stevens en Arend Kloosterman